Utbilda dig i transkulturell psykiatri i höst

Möter du nyanlända flyktingar i ditt arbete och vill få bättre möjligheter att stödja dem till en bättre hälsa? Då kan den här kursen vara användbar för dig.

Kursen ger dig bred, tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri. Den vänder sig till dig som jobbar i psykiatri, primärvård, kommun eller på Arbetsförmedlingen. Kursen ska också ge förutsättningar till ökad samverkan mellan olika huvudmän.

Vi erbjuder kursen i samarbete med Karolinska Institutets uppdragsutbildningar. Den motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Schemalagda kursdagar är 22-26 oktober och 15-16 november.

Mer om kursen