Den här kursen ger bred, tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri. Den vänder sig till dig som arbetar i psykiatri, primärvård, kommun eller på Arbetsförmedlingen.

Vi gör kursen i samarbete med Karolinska Instiutets uppdragsutbildningar. Kursen ger 7,5 högskolepoäng.  Schemalagda kursdagar är 22-26 oktober och 15-16 november.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska du ha uppnått ökad kompetens att möta flyktingar och stödja dem till en bättre hälsa. Kursens syfte är också att ge bättre förutsättningar till en fortsatt samverkan mellan olika huvudmän.

Dessutom kommer du veta mer om:

  • lagar och regler som styr mottagandet av asyl-sökande och flyktingar samt olika aktörers roller
  • samband mellan migration och häsa
  • att identifiera psykisk ohälsa och känna till kulturella variationer av hälsa
  • effekterna av trauma och bemötande av personer som utsatts för trauma
  • hälsobehov hos barn och ungdomar i migration samt erfarenheter av behandlingsarbete
  • att analysera problem i interkulturell kommunikation
  • patienters eller klienters och anhörigas perspektiv

Kursupplägg

Kursen består av en veckas heltidsstudier, tillsammans med två uppföljningsdagar inklusive examinationsdag, det vill säga 22-26 oktober och 15-16 november.

Kursinnehållet utgörs av litteraturstudier, föreläsningar, en förberedd workshop, grupparbeten, gruppexamination och reflektioner i storgrupp.  

Läs mer om kursen i progambladet.

Kostnad: 4 800 kronor, exklusive moms

Anmälan: ki.se/uppdragsutbildning, där du söker på "Transkulturell psykiatri". Sista anmälningsdag är 1 oktober.

 

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 12, 13, 21  

Målbeskrivning från 2015: Delmål a2, b1, c2, c12

 

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (BUP):

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 7, 13, 21

Målbeskrivning från 2015: Delmål a2, b1, c2, c7