Vem är jag imorgon? Stöd när asylansökan avslås

Stockholms Stadsmission driver projektet ”Vem är jag imorgon?” för att utveckla ett sammanhållet stöd till personer som fått avslag på sin asylansökan. Projektet pågår 2024–2026 med finansiering från Asyl- migration- och integrationsfonden (AMIF).

Brett stöd i en komplex situation

Genom projektet Vem är jag imorgon? utvecklar och erbjuder Stockholms Stadsmission en kombination av individuellt stöd, samtalsgrupper, juridisk rådgivning och specialiserad återvändanderådgivning. Målet är att fler ska kunna ta ett informerat beslut om nästa steg i asylprocessen. Verksamheten drivs av jurister och socialarbetare med kunskap och erfarenhet inom migration och asyl. 

Sprida kunskap

Ambitionen är att nå ut till deltagare i Stockholmsområdet som behöver den här typen av stöd, men också sammanfatta kunskap och erfarenheter till nytta för andra aktörer som är i kontakt med målgruppen. 

Mer om projektet

Publicerad 2024-05-24