Ersta sjukhus startar mottagning för personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Den nya mottagningen vänder sig till vuxna som lider av posttraumatiskt stressyndrom efter sexuellt våld, krig, tortyr och andra migrationsrelaterade traumatiska händelser.

PTSD kan drabba människor i alla åldrar och utan behandling kan det leda till annan psykisk ohälsa och sjukdom. Ersta sjukhus, i samarbete med andra socialt inriktade verksamheter inom Ersta diakoni, erbjuder individanpassad vård, psykosociala insatser och stöd. Här finns kompetens att möta behov av fysisk, psykisk, social eller existentiell natur och stötta människor i en svår situation.

Läs mer om den nya mottagningen.

Publicerad 2024-05-17