Unga hbtq-personer särskilt utsatta i en hederskontext

Bland de som lever med hedersnormer är unga hbtq-personer särskilt sårbara. Samhällets bristande kunskap och förmåga att se utsattheten bidrar till att gruppens rättigheter inte tillgodoses. Det visar rapporten "Det får inte existera" från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF).

För att öka kunskapen om unga hbtq-personers erfarenheter av livet i familjer där hedersnormer är centrala fick MUCF i uppdrag av regeringen att utreda gruppens utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive omvändelseförsök. 

Rapporten bygger främst på skriftliga berättelser och intervjuer med personer som lever eller har levt i familjer med hedersnormer. Bland informanterna finns personer med olika etnisk, kulturell, religiös och socioekonomisk bakgrund. MUCF har även intervjuat yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete. 

Dessutom har MUCF anlitat forskare som tidigare intervjuat målgruppen för att ge ytterligare perspektiv på de utmaningar och begränsningar det innebär att ha en normbrytande sexualitet eller könsidentitet i en familj med hedersnormer. 

Läs mer och ladda ner rapporten.