Studie: Att söka asyl som gay eller bisexuell man är krävande

Studien illustrerar den känslomässigt svåra situationen för män som söker asyl i Sverige, baserat på våld och förtryck de mött till följd av deras sexualitet och kärleksrelationer.

Det finns ett globalt förtryck mot personer som blir attraherade av och kära i någon som har samma kön. I många länder medför det en stor risk för våld och mordförsök, ibland även till långa perioder i fängelse eller dödsstraff. Förtrycket och våldet förföljer många under hela deras liv.

En del av dem lyckas fly till ett annat land, exempelvis Sverige som är ett av de länder som godkänner asyl av detta skäl. I projektet En tryggare framtid har forskare intervjuat män som sökt asyl här och som identifierar sig som gay, homosexuell eller bisexuell. 

Studien beskriver den utmanande resan att söka asyl. Den kantas av en osäker tillvaro och krav att återberätta svåra minnen för okända som arbetar på en myndighet. Långa väntetider till samtal och beslut innebar en känslomässig berg-och-dalbana. Deltagarna beskrev sin frustration, hopplöshet och oro över vad som skulle hända om de nekades asyl – kunde vara direkt kopplat till livsfara. Ovissheten var en stor mental påfrestning med sömnsvårigheter och ångest i väntan på beslutet som avgör ens livsöde.

Läs mer om studien och ladda ner den på Rösa Korsets Högskolas webbplats.

Publicerad 2024-06-14