Ny studie: Intensivbehandling av trauma ger stor effekt

En person som tvingats fly krig och förföljelse har tio gånger högre risk att drabbas av PTSD än svenskfödda – ungefär 30 procent av nyanlända och flyktingar lider av PTSD. Nu visar en pilotstudie hur en ny typ av intensivvårdsbehandling ger stor effekt – och nytt hopp till krigsflyktingar.

Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering (RKC) har släppt rapporten ”Intensivbehandling för personer som traumatiserats till följd av tortyr, krig och flykt”. Den beskriver deras pilotstudie som testat en ny metod för att hjälpa personer som inte får effekt av traditionell traumabehandling. Inspirationen kommer bland annat från Nederländerna, där en traumaterapi som i vanliga fall tar mellan 1–2 år kondenserats till åtta heldagar.

Intensiv behandling under fem heldagar

Behandlingen på RKC i Uppsala ges i intensivt format under fem heldagar och använder en kombination av två välbeforskade traumabehandlingsmetoder, Prolonged Exposure (PE) och Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), tillsammans med fysisk aktivitet eller musikterapeutiska interventioner. Den kvantitativa utvärderingen av projektet visade att intensivbehandling hade stor effekt på minskning av PTSD-symtom. En kompletterande kvalitativ utvärdering i form av intervjuer med patienter samt gruppintervjuer med behandlare visade att behandlingen var uppskattad av både patienter och behandlare och upplevdes som genomförbar, effektiv och säker.

Läs mer och ladda ner rapporten på RKC:s webbplats