Höstens träff i SIMON-nätverket

Dagens tema var språklig utveckling och psykisk ohälsa - ett ämne som lockade runt 60 sjuksköterskor från barnavårdscentraler runt om i Stockholms län.

Nätverket kallas för SIMON - det står för sjuksköterskor i mångkulturella och socioekonomiskt utsatta områden som nätverkar.

Nätverket finns till för att öka kompetensen, inspirera och utbyta erfarenheter som stärker barnavårdscentralernas arbete i utsatta områden. Träffarna har arrangerats i två år och är ett samarbete mellan landstingets barnhälsovård och Transkulturellt Centrum.

-  Det var en lyckad och trevlig dag med många engagagerade sjuksköterskor, säger Lena Bolander, ansvarig för nätverket på Transkulturellt Centrum.

Läs om våra andra nätverk