Våra nätverk

Välkommen till våra nätverksträffar för olika yrkesgrupper och få fler kollegor att diskutera med. Delta när du vill och kan - inga särskilda förkunskaper behövs.


Nätverk för dig som utför hälsoundersökningar (HU) för asylsökande och andra migranter

Det tidigare asylnätverket har nytt namn men vänder sig fortsatt till dig som möter asylsökande och flyktingar i sam­band med deras hälsoundersökning (HU).

Vårens träff

Nätverk för kuratorer och socionomer

Ett forum för kuratorer och socionomer som möter migranter och flyktingar i arbetet. 

Vårens träff

Nätverk för skolsköterskor

Mötesplatsen för dig som träffar nyanlända elever i Stockholmsregionen är vilande under våren och återkommer i höst.

Nätverk om tortyrskador

Ta del av den senaste rapporten från Röda Korsets Högskola: ”Barn som överlever tortyr”. 

Vårens träff

Psykolognätverk

Lär mer om hur samhälleliga frågor och förändringar påverkar psykolog-patientrelationen.

Vårens träff