Våra nätverk

Välkommen till något av våra nätverk om du vill ha fler kollegor att diskutera med. Nätverken riktar sig till olika yrkesgrupper- och områden. Vi träffas en gång per termin och du deltar när du vill och kan.

Arbetsterapeutnätverket

Ett nätverk där du som arbetsterapeut kan diskutera med kollegor under olika teman.

Höstens träff

ETB-nätverket

För dig som arbetar inom elevhälsans medicinska insats, tandvård eller barnhälsovård möter kollegor för samtal och idéutbyte. I höst pratar vi om
dryckeskulturen bland barn och ungdomar - nappflaskor med sött innehåll, juicer, läskedrycker och energidrycker - och hur vi kan hjälpa dem välja vatten i stället.

Höstens träff

Kuratorer och socionomer

På höstens träff lyfter vi coronapandemins påverkan på människor och samhälle med fokus på dem som är särskilt utsatta, exempelvis genom bristande kunskaper i svenska.

Höstens träff

Nätverk för barnhälsovården

Temat för nästa träff är föräldrastöd. Nätverket kallas SIMON - sjuksköterskor i multikulturella och socioekonomiskt utsatta områden.

Höstens träff

Nätverk om tortyrskador

För dig som vill utveckla ditt arbete med tortyröverlevare. Vi inriktar oss på har somatiska skador, psykiatriska konsekvenser och tillitsproblematik. På vår nästa träff samtalar vi med flyktingenheten på BUP Trauma om barn och unga som torterats. 

Höstens träff

Psykolognätverket

Ett forum, för psykologer i alla verksamheter, där vi fördjupar och förfinar våra bedömnings- och behandlingsinstrument. Höstens tema är resiliens, och du
möter psykolog Erica Mattelin som forskar om hälsan hos barn som flytt till Sverige.

Höstens träff