Våra nätverk

Välkommen till något av våra nätverk om du känner att du vill ha fler kollegor att diskutera med. Nätverken riktar sig till olika yrkesgrupper- och områden. Vi träffas en gång per termin och du deltar när du vill och kan.

Arbetsterapeutnätverket

Ett nätverk där du som arbetsterapeut kan diskutera med kollegor under olika teman.

Vårens träff

Asylnätverk

För dig som möter asylsökande i vården, till exempel vid hälsoundersökningar, stödsamtal, tandvård eller som handläggare. 

Vårens träff

Nätverk för barnhälsovården

Nätverket kallas SIMON, vilket står för sjuksköterskor i multikulturella och socioekonomiskt utsatta områden. Vi driver nätverket tillsammans med Region Stockholms barnhälsovård.

Vårens träff

Kuratorer och socionomer

Sociala perspektiv i relation till hälsa är många gånger utgångspunkten för våra träffar.

Vårens träff

Nätverk om tortyrskador

Ett nätverk för dig som vill utveckla ditt arbete med tortyröverlevare.

Vårens träff

Psykolognätverket

Ett forum, för psykologer i alla verksamheter, där vi fördjupar och förfinar våra bedömnings- och behandlingsinstrument. 

Vårens träff

Elevhälsans medicinska del, tandvård och barnhälsovård (ETB)

Ett nätverk där du som arbetar inom elevhälsans medicinska insats, tandvård eller barnhälsovård möter kollegor för samtal och idéutbyte.

Vårens träff