Våra nätverk

Välkommen till våra nätverksträffar för olika yrkesgrupper- och områden och få fler kollegor att diskutera med. Delta när du vill och kan - inga särskilda förkunskaper behövs.


Asylnätverk

En mötesplats för dig som möter asylsökande och flyktingar via vårdkontakter, hälsoundersökningar, stödsamtal och tandvård.
Vårens träff

ETB-nätverk

Här möter du som arbetar i elevhälsans medicinska insats, i tandvården eller barnhälsovården kollegor för samtal och idéutbyte. 
Vårens träff

Nätverk för fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Välkommen på en nätverksträff för samtal, erfarenhetsutbyte och reflektion med kollegor och samarbetspartners.
Vårens träff

Nätverk för kuratorer och socionomer

På vårens träff för kuratorer och socionomer möter vi Paulina Sazlak från socialpsykiatrin i Stockholms stad.
Vårens träff

Nätverk för skolsköterskor

En mötesplats för dig som träffar nyanlända elever i Stockholmsregionen. Här diskuterar du aktuella frågor och dilemman med kollegor.
Vårens träff

Nätverk om tortyrskador

I vår tar vi oss an intyg för tortyrdokumentation – vem skriver vad och hur? Vad är bra formuleringar och hur uttrycker vi komplexa fenomen i skrift
Vårens träff

Psykolognätverket

På vårens träff talar vi om vad psykologisk behandling innebär - och när väljer man det före psykoterapi?
Vårens träff