Våra nätverk

Välkommen till våra nätverksträffar för olika yrkesgrupper- och områden och få fler kollegor att diskutera med. Du deltar när du vill och kan - inga särskilda förkunskaper behövs. I vår är alla träffar digitala.

Asylnätverk

En mötesplats för dig som träffar asylsökande i vård och tandvård, vid hälsoundersökningar och i stödsamtal. Du som handlägger ärenden relaterade till asylsökandes hälsa är också varmt välkommen.

Vårens träff

ETB-nätverket

Här möter du som arbetar i elevhälsans medicinska insats, tandvård eller barnhälsovård kollegor för samtal och idéutbyte. I vår pratar vi om vad barn och unga dricker. Nappflaskor med sött innehåll, juicer, läskedrycker och energidrycker kan leda till sömnproblem, övervikt, hål i tänderna och annan ohälsa – hur vi kan hjälpa dem välja vatten i stället?

Vårens träff

Nätverk för fysioterapeuter och sjukgymnaster

För dig som möter människor med erfarenheter av att byta hemland. På den här träffen talar vi om hur du når fram till patienter från andra medicinska kulturer – som kanske har andra förväntningar på de insatser du erbjuder.

Vårens träff

Nätverk för kuratorer och socionomer

Ett forum för dig som möter migranter i ditt arbete som kurator eller socionom. Tema för vårens träff är ännu inte fastställt men reservera gärna datum och tid i din kalender.

Vårens träff

Nätverk för barnhälsovården - SIMON

Temat för nästa träff är ”verka för att samverka" - ett inspirationsmöte om samverkan med förskolan. SIMON står för sjuksköterskor i socioekonomiskt utsatta och multikulturella områden.

Vårens träff

Nätverk om tortyrskador

För dig som vill utveckla ditt arbete med tortyröverlevare. Vi inriktar oss på somatiska skador, psykiatriska konsekvenser och tillitsproblematik. På vår nästa träff samtalar om tortyrskador hos barn. 

Vårens träff

Psykolognätverket

Ett forum, för psykologer i alla verksamheter, där vi fördjupar och förfinar våra bedömnings- och behandlingsinstrument. Höstens tema är etisk hänsyn när du skriver utlåtanden och journalför migranter med funktionsnedsättningar.

Vårens träff