Våra nätverk

Välkommen till våra nätverksträffar för olika yrkesgrupper- och områden och få fler kollegor att diskutera med. Delta när du vill och kan - inga särskilda förkunskaper behövs. I höst är alla träffar digitala.


Asylnätverk

En mötesplats för dig som träffar asylsökande i vård och tandvård, vid hälsoundersökningar och i stödsamtal. Du som handlägger ärenden relaterade till asylsökandes hälsa välkommnas också.

Höstens träff

ETB-nätverk

Här möter du som arbetar i elevhälsans medicinska insats, i tandvården eller barnhälsovården kollegor för samtal och idéutbyte. 

Höstens träff

Nätverk för fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Höstens ämne är den traumatiserade flyktingpatienten i aktivitet och rörelse – vi reflekterar utifrån praxis och teori.

Höstens träff

Nätverk för kuratorer och socionomer

I höst lär vi oss mer om att ge psykosocialt stöd till patienter med flykterfarenheter.

Höstens träff

Nätverk om tortyrskador

Vi tar vi upp de senaste uppdateringarna av Istanbulprotokollet – manualen för medicinsk, psykologisk och juridisk utredning i syfte att dokumentera tortyrskador.

Höstens träff

Psykolognätverket

För psykologer i alla verksamheter, där vi fördjupar och förfinar våra bedömnings- och behandlingsinstrument. I höst samtalar vi om vad det innebär att vara migrant och psykolog – vilka är fördelarna och utmaningarna?

Höstens träff