Våra nätverk

Välkommen till våra nätverksträffar för olika yrkesgrupper- och områden och få fler kollegor att diskutera med. Delta när du vill och kan - inga särskilda förkunskaper behövs. I höst är alla träffar digitala.


Asylnätverk

En mötesplats för dig som träffar asylsökande i vård och tandvård, vid hälsoundersökningar och i stödsamtal. Du som handlägger ärenden relaterade till asylsökandes hälsa välkommnas också.

Vårens träff

ETB-nätverk

Här möter du som arbetar i elevhälsans medicinska insats, tandvård eller barnhälsovård kollegor för samtal och idéutbyte. Kommande träff handlar om tidigt hälsostöd till familjer – för hälsosamma val under småbarnsåren.

Vårens träff

Nätverk för fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter

För dig som möter människor med erfarenheter av att byta hemland.  I vår tar vi upp psykosociala interventioner för nyanlända.

Vårens träff

Nätverk för kuratorer och socionomer

Ett forum för dig som möter migranter i ditt arbete som kurator eller socionom. Vårens tema är barn och trauma.

Vårens träff

Nätverk för barnhälsovården - SIMON

Temat för nästa träff är barns utsatthet för rökning. SIMON står för sjuksköterskor i socioekonomiskt utsatta och multikulturella områden.

Vårens träff

Nätverk om tortyrskador

För dig som vill utveckla ditt arbete med tortyröverlevare. med fokus på somatiska skador, psykiatriska konsekvenser och tillitsproblematik. Denna gång om hur primärvården kan stärka sitt arbete med tortyröverlevare. 

Vårens träff

Psykolognätverket

För psykologer i alla verksamheter, där vi fördjupar och förfinar våra bedömnings- och behandlingsinstrument. I vår samtalar vi om språkliga och kulturella aspekter i arbetet med hörsel- och synskadade personer.

Vårens träff