Våra nätverk

Välkommen till våra nätverksträffar för olika yrkesgrupper- och områden och få fler kollegor att diskutera med. Delta när du vill och kan - inga särskilda förkunskaper behövs. I höst är alla träffar digitala.

Asylnätverk

En mötesplats för dig som träffar asylsökande i vård och tandvård, vid hälsoundersökningar och i stödsamtal. Du som handlägger ärenden relaterade till asylsökandes hälsa är också varmt välkommen.

Höstens träff

ETB-nätverket

Här möter du som arbetar i elevhälsans medicinska insats, tandvård eller barnhälsovård kollegor för samtal och idéutbyte. I höst pratar vi om den nya migrationslagstiftningen 

Höstens träff

Nätverk för fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter

För dig som möter människor med erfarenheter av att byta hemland. Höstens tema är "Att arbeta med tolk – i aktivitet och rörelse".

Höstens träff

Nätverk för kuratorer och socionomer

Ett forum för dig som möter migranter i ditt arbete som kurator eller socionom. I höst pratar vi om den nya migrationslagstiftningen.

Höstens träff

Nätverk för barnhälsovården - SIMON

Temat för nästa träff är barns utsatthet för rökning. SIMON står för sjuksköterskor i socioekonomiskt utsatta och multikulturella områden.

Höstens träff

Nätverk om tortyrskador

För dig som vill utveckla ditt arbete med tortyröverlevare. Vi inriktar oss på somatiska skador, psykiatriska konsekvenser och tillitsproblematik. I höst pratar vi om hur primärvården konkret kan stärka sitt arbete med tortyröverlevare

Höstens träff

Psykolognätverket

Ett forum, för psykologer i alla verksamheter, där vi fördjupar och förfinar våra bedömnings- och behandlingsinstrument. Höstens tema är HBTQ-flyktingars hälsa.

Höstens träff