Ladda ner vårens utbildningsprogram

Anmäl dig till någon av våra utbildningar eller kom på en nätverksträff - det kan ge dig bättre förutsättningar att stödja människor med migrationsbakgrund till bättre hälsa.

Vårt utbud ger dig nya kunskaper om komplexa patienter, hur du kan arbeta med tolk, vad som händer när barnkonventionen blir svensk lag i januari, hur språket för sjukdom och lidande varierar, och mycket mer.

Gå en utbildning på plats här hos oss eller välj en som genomförs på webben.
Programmet innehåller också nätverksträffar för olika professioner och arbetsplatsanpassade utbildningar. Du får även veta mer om den rådgivning, konsultation och handledning som erbjuds dig som jobbar i Region Stockholm eller upphandlade verksamheter.

Ladda ner programmet

Mer info och anmälan till utbildningar och nätverk