Höstens utbildningsprogram är här

Välkommen till oss i höst - det kan ge dig bättre möjligheter att stödja människor med migrationsbakgrund till god hälsa.

I programmet hittar du tio-talet utbildningar, där du till exempel lär dig använda kulturformuleringsintervjun, vad ”vård som inte kan anstå” betyder och vad den nya migrationslagstiftingen innebär för asylsökande. 

Här finns också två olika webbutbildningar med flera startdatum, sju nätverksträffar, en förläsningsserie om rasism i vården och en natonell konferens om allas rätt till hälsa och vård.

I samma program kan du dessutom läsa om vårt arbete för folkhälsan - också en del av uppdraget.

Alla utbildningar och nätverksträffar

Ladda ner utbildningsprommet som pdf