Webbinarium: Samers rätt – med fokus på vården

10 december bjuder kunskapsnätverket för samisk hälsa in till ett webbinarium om samiska rättigheter med fokus på hälso- och sjukvården.

På webbinariet föreläser Marie Hagsgård om minoritetslagen och Sveriges internationella åtaganden. Hon är jurist och expert i Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Mattias Åhrén, som föreläser om samers rättigheter i egenskap av urfolk, är professor i internationell rätt, urfolksrätt och samisk rätt.

Webbinariet avslutas med ett panelsamtal om hur samers rättigheter kan kopplas till hälsa, vård och omsorg.

Målgrupp är i första hand politiker, tjänstepersoner, personer som ingår i regionernas kompetensnätverk, men också övriga medarbetare inom region, kommun och myndighet.

Tid: 10 december kl. 13.00-16.30
Plats: Microsoft Teams
Länk skickas till anmälda deltagare före webbinariet
Sista anmälningsdag: 4 december

Till anmälan

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen, Dalarna, Sametinget och samiska organisationer.