Vi välkomnar ny enhetschef för vårt folkhälsoarbete

Nu är Susana på plats för att leda våra tio kollegor som på olika sätt arbetar för en bättre folkhälsa hos migrantgrupper.

Susana Lamartine är socionom i botten och kommer närmast från en roll som enhetschef för BUP Mellanvård Nordost, inom sektionen intensiv öppenvård. Här får patienter med komplex barnpsykiatrisk problematik intensiva insatser och behandlingar av mobila team, efter remiss från exempelvis öppenvården.

– Som ny chef är mitt fokus få en helhetsbild av uppdraget och hitta vägar till samverkan, säger Susana. Att hjälpa varandra är viktigt i arbetet och en förutsättning för att hantera utmaningar.   

Susana har varit chef i en rad verksamheter inom kommuner och stadsdelar sedan 2008 – användbara erfarenheter när centrets folkhälsoarbete för första gången samlas under en gemensam ledning.

Tillsammans med sina medarbetare ska hon fortsätta ge målgruppen hälsokommunikation via gruppträffar, hälsoinformation på plats i deras närområde och hälsostöd på bvc för dem som har, eller väntar, barn. 

– Jag ser mycket fram emot att utveckla arbetet, och våra verktyg, för att bidra till en bättre hälsa hos regionens invånare med migrationsbakgrund, säger Susana.

 

Publicerad 2023-04-06