Vi har uppdaterat vårt studiehäfte

Det gäller studiehäftet "Migration, psykisk ohälsa och trauma", som vänder sig till dig som möter asylsökande och flyktingar i ditt arbete, till exempel i primärvård, tandvård, bvc eller skolhälsovård.

I den uppdaterade versionen får du veta mer om att möta barn med trauma och om primärvårdens möte med nyanlända. Du får också hänvisningar till ny forskning och nya rapporter du kan ha nytta av.

För övrigt beskriver studiehäftet hur: 

  • det går till att komma till Sverige
  • migrationen påverkar hälsan –  både psykisk och somatisk hälsa samt munhälsa
  • trauma kan påverka hälsan
  • sättet att beskriva och uttrycka sjukdom och lidande kan variera i olika kulturer

Ladda ner studiehäftet "Migration, psykisk ohälsa och trauma"

Beställ studiehäftet "Migration, psykisk ohälsa och trauma"