Vårens utbildningsprogram

Välkommen till vårens utbildningar och nätverksträffar - det kan ge dig bättre möjligheter att stödja människor med migrationsbakgrund till god hälsa.

I programmet hittar du över tio olika utbildningar, om till exempel flyktingvänlig vård, den nya migrationslagstiftningens inverkan på migranters hälsa, att arbeta tillsammans med tolk och hur kultur och sammanhang påverkar uttryck för psykiskt och fysiskt lidande. Här finns också tre olika webbutbildningar med flera startdatum, sju nätverksträffar och en konferens.

I samma program kan du dessutom läsa om vårt nya uppdrag att stötta vårdpersonal som dokumenterar tortyrskador.

Alla utbildningar och nätverksträffar

Ladda ner utbildningsprommet som pdf

Publicerad 2021-01-20