Listen

Utbildningar och nätverksträffar

Händelser - Navigera i filterlistan med tabbtangenten på tangentbordet. Öppna och välj i listan med enter.

Datum - Navigera i filterlistan med tabbtangenten på tangentbordet. Öppna och välj i listan med enter.

Här hittar du våra utbildningar och nätverksträffar för olika yrkesgrupper - som alla är digitala även i höst. En del mot en mindre avgift, men mycket är kostnadsfritt.

Nivån för varje utbildning markeras:
Bas = inga förkunskaper krävs
Fördjupande = viss förkunskap krävs
Avancerad = för erfarna kliniker inom ämnet