Vad är psykosocialt stöd och hur kan jag hjälpa?

Vill du lära dig mer om att ge psykosocialt stöd till personer som flytt från krig och katastrofer? Jenny Gustafsson från Läkare utan gränser är en av föreläsarna den 20 november.

Under den här utbildningsdagen fokuserar vi framför allt på praktiska erfarenheter av att erbjuda psykosocialt stöd. Du som möter flyktingar – kanske på en psykiatrisk specialistmottagning, i ett boende eller på vårdcentralen – kan stödja dem att stärka sina egna resurser att hantera svårigheter.

Jenny Gustafsson kommer prata om vad ett förebyggande psykosocialt stöd till asylsökande kan innebära. Och varför stödet ska inriktas på deras förmåga till återhämtning och att klara av påfrestningar. 

Hon berättar också om den manaul för psykosocialt stöd som Läkare utan gränser tagit fram. Den bygger på organisationens långa erfarenhet av insatser för flyktingars, migranters och asylsökandes psykiska hälsa världen över, men har anpassats till en svensk kontext och vävts samman med kunskap och verktyg från andra relevanta aktörer.

Den grundläggande principen är att psykosocialt stöd i ett tidigt skede kan förbättra individens psykiska välmående och förhindra att psykisk ohälsa förvärras. För att åstadkomma detta innehåller modellen en rad olika typer av kompletterande stöd, som screening av psykisk ohälsa, individuella stödsamtal, gruppstöd samt psykosociala aktiviteter.