Hälsokommunikation i samhällsorienteringen i Stockholms län 2015-2016

De har fått ny information och kunskap samt nya förbättrade hälsovanor.