Uppdaterad kulturformuleringsintervju

Intervjun har kompletterats med tolv tilläggsintervjuer som ger dig ytterligare stöd när du utforskar betydelsen av kultur och kontext i mötet med din patient.

Kulturformuleringsintervjun är ett verktyg med 16 frågor som hjälper dig få ett  helhetsperspektiv och en förståelse för hur patientens kontext påverkar både patient och problem. Den är ett kliniskt stöd för kulturkänslig personcentrerad diagnostik.

De tolv kompletterande intervjuerna har tagits fram för att ge fler möjligheter att fördjupa bilden av patienten.

Tema för respektive tilläggsintervju

Varje tilläggsintervju är kopplad till en eller flera frågor i huvudintervjun.

 • Förklaringsmodell
 • Funktionsnivå
 • Socialt nätverk
 • Psykosociala påfrestningar
 • Andlighet, religion och moraliska traditoner
 • Kulturell identitet
 • Sjukdomshantering och hjälpsökande
 • Relationen patient- yrkesperson
 • Ungdomar och barn i skolåldern
 • Äldre personer
 • Migranter och flyktingar
 • Vårdare