Rädda Barnen - Tips till dig som möter barn som flytt till Sverige

Hur kan du bemöta barn som varit med om svåra upplevelser? Se filmerna där Rädda Barnens psykologer Pernilla och Jannes pratar om vad trauma är och om barns behov av trygghet och goda relationer.