Tema transkulturell psykiatri i Läkartidningen

Läkartidningen har nu vigt ett temanummer åt vår patientgrupp, det vill säga människor med migrationsbakgrund.

I fokus står transkulturell psykiatri, migrationens påverkan på hälsan, mönster för migranters vårdkonsumtion, interkulturellt bemötande och anpassade behandlingsmetoder. 

Redaktör för temanumret är Transkulturellt Centrums sektionschef Sofie Bäärnhielm och en annan av skribenterna är psykologen Frida Johansson Metso, som även hon arbetar på centret.

Direktlänkar till Läkartidningens artiklar

Kulturella aspekter på psykísk sjukdom

Gott professionellt bemötande kan stärka den utsatta patienten

All metodutveckling måste inkludera mångfaldsfrågor

Människorättsbaserat arbetssätt ger vårdpersonal viktiga verktyg

Utrikesfödda använder mindre psykiatrisk vård än svenskfödda de första åren i Sverige

Hur migration påverkar den psykiska hälsan