Suicid är en laddad fråga oavsett kultur

Maria Sundvall är överläkare i psykiatri och arbetar hos oss på Transkulturellt Centrum. Under sina många år som psykiater i Södertälje kom hon ofta i kontakt med patienter med olika etnisk och kulturell bakgrund som hade självmordstankar.

 


– När man arbetar med självmordsprevention ingår det att identifiera riskfaktorer.  Det hände att jag och mina kollegor ibland funderade kring hur migrationsbakgrund i kombination med okunskap om hur den svenska vården fungerar – skulle kunna vara en riskfaktor. Många av dessa patienter har upplevt tortyr och PTSD – posttraumatisk stress – som vi vet är kända riskfaktorer. 

Religionen har flera funktioner

Maria berättar att för vissa patienter finns ett stort motstånd att söka psykiatrisk hjälp och berätta om hur man mår – och därifrån är steget ännu längre att kunna tala om sina tankar på självmord. 

– Om man till exempel kommer från en kultur där man aldrig talar om psykisk ohälsa eller om man kommer från ett sammanhang där självmord till och med fördöms – är det ju svårt att våga ta upp det även med en psykiater.

Religion kan ha en central roll för många patienter oavsett ursprung berättar Maria. Ibland beskriver självmordsbenägna patienter religionen som ett ”hinder” för att ta sitt liv.

Dessa patientmöten väckte ett intresse hos Maria kring religionens roll i förhållande till tankar på självmord.
– Jag uppfattar det som att de flesta religioner i någon grad avråder från självmord men möjligen har vissa religioner ett starkare tabu där än andra. Religionen kan ibland fungera som ett ”skydd” för självmord och många hanterar sin inre smärta till exempel genom att be.

Maria fortsätter:

 – Men ibland kan det också vara så att patienten har en väldigt sträng individuell gudsuppfattning vilket gör att han eller hon inte kan tänka sig att ens prata om det. Jag har mött sådana personer som blivit väldigt självkritiska och just därför fått starka självmordstankar.

Bryta barriärer

Så hur kan man närma sig denna problematik och minska stigmat kring att prata om den?

Maria betonar vikten av att närma sig den djupare berättelsen bakom suicidala tankar och att skapa en stämning med tillit, respekt och jämbördighet mellan läkare och patient. Om att ställa konkreta frågor som ”Vad skulle kunna hjälpa dig – idag, imorgon och på längre sikt?”.

 -  Då kan vi bryta den första barriären och tillsammans hitta en väg framåt.

 
Av Lucienne Fredriksson