Seminarium med statsepidemiolog Anders Tegnell

15 februari kan du ställa dina frågor – på plats eller digitalt – till Anders Tegnell. I panelen finns även Fatuma Mohamed, projektledare för våra hälsoinformatörer, vaccinationssamordnare Magnus Thyberg och smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund, båda Region Stockholm. Järvabon Mustafa Zatara deltar också i samtalet.

Seminariets målgrupp är främst de som bor i områden med lägre vaccinationstäckning, men alla är välkomna. Anders Tegnell svarar på de flesta frågorna av generell karaktär, medan Fatuma berättar om de funderingar hälsoinformatörerna möts av. De båda representanterna från Regon Stockholm redogör för, och svarar på frågor om, smittläge och vaccinationsinsatser. 

Vaccinationstäckningen i Sverige är god i stora drag, men vissa områden och befolkningsgrupper ligger efter. Skillnaderna blir än tydligare sett utifrån individers födelseland, ålder, utbildning, inkomst och bostadsområde. När dessa faktorer samverkar blir utmaningen desto större. För ökad vaccinationstäckning pågår en nationell vaccinationssatsning, som i Region Stockholm kallas ”Hela Stockholm mot pandemin.”

Var med på plats eller digitalt för att lyssna och ställa frågor till panelen.

Tid:15 februari, kl 17.00-18.30
Plats: Kista Träff
Adress: Kista torg 7, Spånga

Läs mer och boka din plats.