Rohingyer på flykt – en utsatt grupp med stora hälsobehov

I augusti 2017 flydde mer än 700 000 rohingyer från Myanmar till grannlandet Bangladesh. Det var inte första gången i historien de drivits på flykt.

Sedan 70-talet har de i olika vågor lämnat Myanmar och lever idag i ofta svåra förhållanden i Bangladesh, Malaysia, Thailand, Indien och Saudiarabien.

Nu har FN:s flyktingkommissariat UNHCR sammanställt en rapport med rubriken ”Culture, context and mental health of rohingya refugees” (Kultur, kontext och psykisk hälsa hos rohingyska flyktingar).

Svåra övergrepp mot mänskliga rättigheter

Rapportförfattarna har gått igenom en stor mängd källor och samarbetat med internationella experter, frivilligorganisationer med flera. Bilden som växer fram är av en tidigare förföljd och diskriminerad grupp som drabbats av svåra övergrepp mot mänskliga rättigheter och som nu lever under svåra villkor i flyktingläger.

Den kroppsliga och psykiska hälsan har försämrats kraftigt. Samtidigt saknas vårdresurser och rohingyer saknar vana av att söka hjälp i sjukvården för psykiska besvär.

Kvinnor och barn särskilt utsatta

Våld i nära relationer och sexuella övergrepp, som var vanliga redan i Myanmar, har ökat i flyktinglägren där det är svårt att skydda sig. Under flykten våldtogs många kvinnor av väpnade styrkor. Även män och pojkar utsätts för sexuella övergrepp. 

Undernäringen har ökat kraftigt i lägren liksom diarré- och andra infektionssjukdomar. Det saknas studier om den psykiska hälsan men ökat antal fall av depression, posttraumatiska besvär, ångesttillstånd rapporteras. Många har rapporterat om tecken på psykisk ohälsa hos barn.

Så påverkar kulturella skillander

Det finns kulturella svårigheter i bedömningen av den psykiska ohälsan, eftersom språkliga uttryck och sjukdomsföreställningar skiljer sig mot de medicinska. Psykisk ohälsa, och i ännu högre grad självmord, är stigmatiserat och svårt att tala om och det finns ingen vana av att söka hjälp hos sjukvården. Rohingyer som haft psykiska besvär i hemlandet har ofta vänt sig till traditionella behandlare, religiösa auktoriteter eller köpt även tunga psykofarmaka som depåneuroleptika av gatuförsäljare.

Ladda ner rapporten på UNHCR:s webbplats