Rätt till vård för tillståndssökande ungdomar

I Stockholms läns landsting har dessa ungdomar rätt till samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande.

Det innebär vård som inte kan anstå. I denna vård ingår också tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning.

Med tillståndssökande menas de som fått sitt sista avslag på ansökan om asyl och samtidigt sökt uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Mer om vård för tillståndssökande på Vårdgivarguiden.