PTSD hos barn och unga – behandla och förebygga

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har tagit fram två nya rapporter som beskriver metoder för att behandla och förebygga PTSD.

I den första, ”Psykologisk, psykosocial och farmakologisk behandling vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn och unga”, granskas olika metoder för att behandla PTSD, däribland behandlingar för barn. SBU fastställer att traumafokuserade KBT-behandlingar ger god effekt, och att patienterna därför bör erbjudas psykologbehandling snarare än medicinering.

Den andra rapporten, ”Psykologiska och psykosociala insatser för att förebygga posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn och unga” lyfter särskilt patientgruppen flyktingar.
- Här konstaterar man att barn i flyktingläger kan få goda effekter av gruppbehandling under pågående traumatiska händelser, säger Frida Johansson Metso, psykolog på Transkulturellt Centrum.

SBU understryker samtidigt att inte alla barn som är med om svåra händelser drabbas av PTSD, utan det rör sig snarare om cirka 16 procent. Man kan dock anta att siffran är högre för patientgruppen som upplevt särskilt allvarliga och långdragna händelser.

- Numera finns ett nytt vårdprogram för PTSD i Region Stockholm och SBU:s rekommendationer är i linje med detta, säger Frida Johansson Metso.