Psykosocialt stöd för ukrainska flyktingar

Vårdcentralerna Liljeholmen och Huddinge har fått ett utökat uppdrag – att ge ukrainska flyktingar, i alla åldrar, det psykosociala stöd de behöver och underlätta deras kontakt med annan vård.

De båda vårdcentralerna ska identifiera patienternas behov av vård, erbjuda psykosocialt stöd och hjälpa dem vidare i vården om det behövs. Barn som lever med vuxna som mår dåligt är särskilt viktiga att nå.

I det utökade uppdrag ingår att samarbeta med övrig vård, socialtjänst och flyktingmottagande. Vårdgivare och kommuner kan hänvisa ukrainare till Liljeholmens eller Huddinge vårdcentral.

Alla vårdgivare som träffar personer från Ukraina får gärna berätta om verksamheten. Som stöd finns ett informationsblad, på svenska och ukrainska, att dela ut till patienter.

Mer om vård till flyktingar från Ukraina, inklusive psykosocialt stöd, på Vårdgivarguiden.