Podd: Interkulturellt arbete i hälso- och sjukvården

Lyssna på Transkulturellt Centrums Sofie Bäärnhielm som deltar i Socialstyrelsens podd "På djupet" för att prata om interkulturell kommunikation.

Olika språk, religion, kulturella traditioner och erfarenhet av migration påverkar mötet med patienten. Hur ser medvetenheten om detta ut? Vad innebär ett interkulturellt perspektiv? Och hur ökar vi kunskapen om interkulturella möten i hälso- och sjukvården?

I podden samtalar:

  • Sofie Bäärnhielm, överläkare och sektionschef på Transkulturellt Centrum, Region Stockholm
  • Helena Persson, enhetschef på Praktikertjänst Psykiatri Rinkeby
  • Eva Britt Lönnback Yilma, utredare på Socialstyrelsen.

Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

Lyssna på podden här eller ladda ner den hos Socialstyrelsen.