Om hälsokommunikation i Tidskriften för Svensk Psykiatri

i en artikel i Tidskriften för Svensk Psykiatri berättar Sofie Bäärnhielm, överläkare och enhetschef för Transkulturellt Centrum, om behovet av dialog kring psykisk hälsa med nyanlända. Mohammad Fadel el Sharafi och Larios Malki, två av våra hälsokommunikatörer, medverkar också i artikeln.

Artikel i Tidskriften för Svensk Psykiatri