Ny webbplats för landstingsdriven vuxenpsykiatri i Stockholms län

Syftet med den nya webbplatsen är att ge patienter och närstående mer information om hur och var de kan söka psykiatrisk vård samt hur och var de snabbast kan få hjälp. 

– Genom dialog med våra patienter och deras närstående vet vi att många har svårt att hitta rätt inom den psykiatriska vården. Med den nya webbplatsen vill vi göra aktuell och korrekt information tillgänglig dygnet runt, säger Anna Stenseth, samordnande chef för den vuxenpsykiatriska vården inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Förutom kontaktvägar innehåller den nya webbplatsen också svar på de vanligaste frågorna kring delaktighet, sekretess och andra generella frågor. Dessutom finns information för andra vårdgivare och samarbetspartner.

– Att patienter och närstående kan få basinformation före och mellan besöken innebär att vårdpersonalen kan fokusera på det som de gör bäst – att hjälpa patienterna till en bättre psykisk hälsa. En välinformerad och delaktig patient är en trygg patient, avslutar Anna Stenseth.

Välkommen att besöka den nya webbplatsen på www.psykiatri.sll.se