Ny bok om att lindra PSTD hos äldre

"När kriget är allt du minns" är en bok om vikten av rätt vård till äldre - för att inte kriget till slut ska vara det enda de minns. Boken vänder sig främst till dig som jobbar inom äldreomsorgen, men också till vårdpersonal, socialtjänst och myndigheter.

Frida Johansson Metso, leg. psykolog på Transkulturellt Centrum. Foto: Frida Johansson Metso

När en person som överlevt krig och flykt åldras är risken stor att traumatiska minnen kommer upp till ytan. Posttraumatisk stress, PTSD, tvingar överlevaren att återuppleva sitt livs värsta händelser om och om igen. Likheterna mellan PTSD och demens, i kombination med att symtomen dyker upp sent i livet, gör att många äldre feldiagnostiseras.

Frida Johansson Metso, leg. psykolog på Transkulturellt Centrum i Stockholms läns landsting, har skrivit boken.

- Äldre med PTSD har en fördubblad risk att utveckla demenssjukdom, och eftersom traumaminnen är mer motståndskraftiga mot demens än andra minnen, kan fel diagnos innebära att krigsminnena till slut är de enda flyktingen har, säger Frida Johansson Metso

PTSD är ingen obotlig sjukdom

Bokens syfte är att öka förståelsen för hur våld och övergrepp påverkar människor livet igenom. Budskapet är att PTSD-patienten inte lider av en obotlig sjukdom, utan kan tillfriskna med rätt behandling och bemötande. 

Ur innehållet

  • PTSD accelererar åldrandet.
  • Kan traumatisering behandlas hos äldre?
  • PTSD ökar risken för demenssjukdom.
  • Vad kan göras för traumatiserade demenssjuka?
  • Flyktingars specifika sårbarhet.

Se Bokus webbplats: När kriget är allt du minns - att lindra PSTD hos äldre