Nu är höstens kalendarium här!

I vårt kalendarium för hösten kan du se våra utbildningar inklusive webbutbildningar, information om arbetsplatsanpassad utbildning, fortbildning på gång, nätverksmöten, konsultation/handledning, hälsokommunikatörernas uppdrag och vilket studiematerial du kan beställa från oss.

Utbildningskalendarium hösten 2017