Nordisk konferens för dig som arbetar med traumatiserade flyktingar

Välkommen till ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kliniker, forskare, jurister och andra yrkesverksamma som möter traumatiserade flyktingar. Denna 23:e nordiska konferens hålls i Göteborg 7-8 december.

Liksom tidigare är syftet att stärka samarbetet mellan nordiska yrkesverksamma, tillsammans med experter från andra delar av världen.

Årets tema är Rehabilitating Torture Survivors and Traumatised Refugees - ett högst relevant ämne då vi för närvarande bevittnar ett fullskaligt krig i Europa.

Konferensen ska ge ökad kunskap och förståelse för olika aspekter av behandling och rehabilitering av tortyroffer och svårt traumatiserade flyktingar samt deras familjer. Den lyfter också deltagarnas uppdrag att dokumentera och eventuellt rapportera fall av tortyr.

Deltagarna är även välkomna att hålla egna presentationer inom olika ämnen.

Läs mer om konferensen

 

Publicerad 2023-05-04