Hur får man en traumatiserad patient att fullfölja sin behandling?

Det pratade vi om i höstens nätverksträff för kuratorer och socionomer.

När man är ensam, isolerad och kanske inte upplever sig vara välkommen i samhället man bor i, ökar det risken för sjukdom. Att inte ha stöd av familjen kan också innebära att det är svårare att söka vård eller att fullfölja en behandling, att komma ihåg att ta mediciner med mera.

- Sådana här träffar är väldigt givande, säger Mervi Benali, samordnande sjuksköterska i Norra Stockholms psykiatri, i dag har jag till exempel fått en konkret vägledning i hur jag ska kunna hjälpa en av mina patienter.

Så här kan du som vårdgivare hjälpa

För att ge en patient som upplever maktlöshet en större känsla av kontroll kan du till exempel förklara hur asylprocessen fungerar. Du kan hjälpa din patient genom att samverka med olika myndigheter och se till att patientens rättigheter respekteras. Eller du 
kan välja att hjälpa till med praktiska saker, som att läsa ett myndighetsbrev eller hjälpa till att fylla i en blankett för att minska patientens oro. Då kanske patienten dessutom kan fokusera mer på vårdinsatsen efteråt och din relation med patienten förbättras. 

Att arbeta tillsammans kring patientens vardagliga problem gör också att ni får tydliga gemensamma aktiviteter som du kan göra till en del av behandlingen och du kan se hur patienten blir bättre genom hur hen arbetar med att lösa problem.