Traumatiska upplevelser – att identifiera, förstå och möta

Nästa utbildning 19/4 på Transkulturellt Centrum: • Hur kan man identifiera trauma och psykisk ohälsa vid korta kontakter? Även utanför psykiatrin? När tandvärken aldrig går över? • Vad leder trauma till för hälsokonsekvenser? • Allt är inte PTSD men man kan ändå behöva hjälp. • Orientering om behandling av trauma. • Kulturella aspekter av trauma. OBS! Sista anmälningsdag 5/4

Startdatum: 2016-04-19 08:30
Slutdatum: 2016-04-19 16:00
Plats: Stora föreläsningssalen, Norra Stockholms Psykiatri, S:t Görans sjukhus, Vårdvägen 3, 1 tr ned

Författaren, psykologen och psykoanalytikern Suzanne Kaplan inleder med en föreläsning om trauma. På förmiddagen presenteras även korta berättelser om mötet med traumatiserade vid primärvårdens hälsoundersökningar, i familjebehandling i socialtjänsten, i tandvården och i den specialiserade traumavården. Medverkande är leg psykolog Christer Lallerstedt, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, familjebehandlare Peter Widner, Haninge kommun, sjuksköterskorna Marie Ringqvist och Shelan Kaitoly, Rissne vårdcentral och tandhygienist Carin Klefbom, TC.

Efter lunch hålls workshopar som fördjupar kunskapen och erfarenhetsutbytet kring arbetet inom dessa områden. Dagen summeras i ett gemensamt panelsamtal.

Utbildningen fokuserar på vuxna och ensamkommande ungdomar som blir vuxna.

Målgrupp: primärvård, psykiatri, tandvård, socialtjänst, boenden, skolhälsovård.

Kostnad: För verksamheter med SLL-avtal 750:-, övriga 900:- exkl moms
Sista anmälningsdag: 5/4