Med Londons gator som arbetsplats

Sushrut Jadhav är psykiater och en uppskattad föreläsare hos oss. Han är bosatt i London där han undervisar och forskar på University College. I början av juni föreläste han på vårt seminarium om kulturella aspekter av depression. Vi fick en pratstund med honom där han delade med sig av sina möten bland Londons hemlösa.

Sushrut Jadhav delar sin arbetstid mellan arbetet på universitetet och sin roll som så kallad ”Street psychaitrsist”. Några dagar i veckan går han upp kl. 5 på morgonen för att tillsammans med ett ”Homeless team” med sjuksköterskor och socialarbetare uppsöka de delar av London där det finns många hemlösa. Teamet får uppdrag från olika håll – kommunen (som administrerar sjukvården i London). vårdcentral och andra läkare som kommer i kontakt med dessa grupper.

Sushrut Jadhav berättar att han, i egenskap av psykiater, oftast inte träffar patienten första gången – även om det händer när situationen bedöms vara akut.
- Det handlar om att bygga upp ett förtroende och vi tror därför att det ofta är bättre att jag som psykiater kommer in litet senare.

The Indian way

Sushrut berättar att han har utvecklat ett eget sätt att närma sig patienten och ställa frågor. Han kallar det  för ”the Indian way”

 - Jag har med mig en karta och visar var jag är född. Efter att jag har presenterat mig berättar jag litet om mig själv och min egen bakgrund. Om mitt namn, mitt ursprung och var jag har utbildat mig.

Det här är ett sätt, menar Sushrut, att skapa förtroende mellan honom och patienten. Genom att röra sig utanför konventionella metoder.

 - Jag upplever att det snabbt uppstår ett förtroende mellan mig och patienten på det här sättet. När de berättar om sitt namn kommer de automatiskt in på sin familj och på sin kulturella identitet – och därifrån kan vi fortsätta samtalet.

Denna metod använder Sushrut Jadhav även på infödda brittiska patienter som lever i hemlöshet. Han inleder alltid med att berätta om sin metod.
 -  Jag brukar säga att det här inte är en ”standard way of interviewing” – utan jag vill att du och jag först skapar en mänsklig kontakt -  inte bara som läkare - patient. 

Skapar förtroende

Det handlar om att öppna upp och skapa ett förtroende menar Sushrut Jadhav.
 - Genom att jag berättar litet om mig själv, öppnar jag upp för en kontakt baserad på förtroende. Lucienne Fredriksson