Lättare att boka hälsokommunikation

Från och med årsskiftet kan varje kommun enkelt beställa de insatser man har behov av, i stället för de löpande avtal om hälsokommunikation som ett flertal Stockholmskommuner haft.

Det betyder att kommunen kan boka de specifika hälsoteman och utbildningpaket man ser behov av hos sina målgrupper. Hälsokommunikationen riktar sig till kommunens nyanlända eller andra med migrationsbakgrund. Syftet är att främja hälsa och förebygga ohälsa bland dessa grupper, då främjas också möjligheterna att integreras, utbilda sig och delta i arbetslivet.

Den nya formen för hälsokommunikation gör det också lättare att planera insatser tillsammans med grannkommunen om antalet deltagare inom ett språk inte är så stort i den egna kommun. Det går också bra att planera gruppträffar i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Sju ämnesområden med 30 olika hälsoteman

Hälsokommunikationen är indelad i sju ämnesområden och rymmer 30 olika hälsoteman. De mest grundläggande och efterfrågade hälsotemana finns i paket A och B. Paket C och D innehåller anpassade föreläsningar utifrån de speciella behov som kan finnas i kommunen. Paket C är riktat till kommunens nyanlända, medan paket D vänder sig till de egna medarbetarna.

Mer om hälsokommunikationen