Lär av Najwa om psykosocialt stöd

Vill du lära dig mer om psykosocialt stöd till personer som flytt från krig och katastrofer? Najwa Kallass, som i dag leder psykosociala stödprojekt inom svenska Röda Korset, är en av föreläsarna på vår utbildningsdag senare i höst.

Då får du höra Najwa berättaom sin långa erfarenhet av arbete med psykosocialt stöd till utsatta befolkningsgrupper, från Syrien till Sverige.

Hon har varit chef för en avdelning för psykisk hälsa och psykosocialt stöd inom syriska Röda halvmånen i Damaskus. Hon har också arbetat som rådgivare och utbildare inom många FN-organ i Mellanöstern och Nordafrika.

Egen erfarenhet av att fly sitt land

Najwa menar själv att det som stärker hennes yrkeserfarenheter och gör dem unika är att hon, förutom akademiska studier i socialpsykologi och mer än tio års erfarenhet av ledande befattningar i psykosociala stödprogram, också har den personliga erfarenheten av att fly sitt land år 2013.

Under den här dagen kommer du dessutom få ta del av erfarenheter från olika svenska projekt som jobbat med att stödja flyktingar och stärka deras resurser i vardagen.

Utbildningen heter "När livets trygga fästen raserats – om erfarenheter av psykosocialt stöd till flyktingar" och går den 20 november.

Mer info och anmälan till utbildningen