Konferens - psykiatrin i praktiken

Fokus för konferensen den 3-4 december är att utveckla mötet, patientens styrkor och att säkra kvaliteten.

Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och drabbar var tredje person någon gång i livet. Men hur kan psykiatrin bäst säkerställa en vård med kvalitet? Det här handlar den här tvådagarskonferensen om.

Utgångspunkten är de tre kliniska riktlinjerna:

  • Personlighetssyndrom
  • Transkultturell psykiatri
  • Beroendemedicin i öppenvården

Psykiatrin i praktiken - hela programmet

 

 

 

drabbavar tredje person någon gång i livet.

drabbvar tredje person någon gång i liveHur kan psykiatrin bäst säkerställa en vård med kvalitet?