Konferens om HÄLSOKOMMUNIKATION MED MIGRANTER - framförallt nyanlända 24/9

Det finns en rad hinder för migranters goda hälsa. Den påverkas av erfarenheter från migrationen och av situationen i Sverige. Hälsan påverkas också av svårigheten att hitta rätt i den svenska hälso- och sjukvården. Vad kan vården och samhället i övrigt göra för att möta migranternas behov? Vad är hälsokommunikation och kan det bidra till att förebygga ohälsa?

Hälsokommunikatörerna i Stockholms län har själva migrationsbakgrund och hälso- och sjukvårdsutbildning. De möter grupper av nyanlända flyktingar och andra invandrare i grupper på SFI, ungdomsgymnasium, flyktingenheter med mera i flera kommuner i länet. För närvarande arbetar de på arabiska, dari, somaliska, tigrinja samt på lätt svenska. Under den här dagen kommer de att dela med sig av sina erfarenheter från dialog med grupper av nyanlända, där allt från migrationsstress till vägen in i vården och livsstilsfrågor behandlas.

Vi kommer att få höra bland andra

  • Jessica Eriksson, landstingspolitiker med ansvar för frågor kring folkhälsa och psykiatri
  • Anna- Clara Hollander, folkhälsovetare som forskar om flyktingars hälsa
  • Mehrnaz Aram, handläggare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Birger Forsberg, chef, Enheten för hälsoutveckling/Utvecklingsavd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Jussi Koreila, avdelningschef Arbetsmarknadsförvaltningen, SFI, Stockholm och Asha Jama, projektsamordnare, Centrum för Samhällsorientering
  • Andreas Westöö, verksamhetschef, Flyktingmedicinskt Centrum, region Östergötland
  • Sofie Bäärnhielm, enhetschef Transkulturellt Centrum
  • Haibe Hussein, samordnare för hälsokommunikatörerna på Transkulturellt Centrum
  • Jordanos Tewelde, hälsokommunikatör Transkulturellt Centrum

Målgruppen är personal i kommun och landsting som arbetar med nyanlända flyktingar och personal på olika myndigheter och på arbetsförmedlingens etableringsenheter.

Lokal: Lustikulla Konferens & Event, Liljeholmsvägen 18
Tidpunkt: Torsdag 24/9 2015 kl 09.00-16.00 (registrering & kaffe från kl 08.00)
Pris: 500:- exkl moms

Mer information kommer senare men boka in konferensen redan nu!