Höstens utbildningsprogram är här

Möter du människor med migrationsbakgrund i ditt arbete? Med nya, eller fördjupade, kunskaper får du ökade förutsättningar att stödja dem till en bättre hälsa.

Våra uppskattade lunchföreläsningar drar igång igen, ungefär en i månaden, för att ta upp en rad intressanta och varierande ämnen.

Bland höstens utbildningar hittar du exempelvis: intergenerationellt trauma – svåra upplevelser som går i arv, på flykt från Ukraina – hur har livet i Sverige blivit?, erfarenheter från psykiatri och socialtjänst – hur ger vi tillsammans rätt stöd till personer med migrationsbakgrund och att vårda patienter och familjer med utländsk bakgrund. 

På programmet finns också åtta olika nätverksträffar, varav ett helt nytt nätverk för logopeder och andra intresserade.

Välkommen med din anmälan!

Alla utbildningar och nätverksträffar

Ladda ner utbildningsprommet som pdf ReadSpeaker

 

 

Publicerad 2023-08-17