Högskolekurs i transkulturell psykiatri: Migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 p

Vår högskolekurs är både bred och fördjupande, med stort fokus på samverkan mellan olika aktörer. Efter avslutad kurs förstår och hanterar du samband mellan traumatiska upplevelser, migration, integration och sjukdom.

Du känner också till kulturell variation i sjukdomsuttryck och har konkreta redskap för att genomföra uppskattade och effektiva möten i mångkulturell miljö. Dessutom har du fördjupad kompetens i barns olika perspektiv på migrationsprocessen – ensamma barn, barn i familj och som anhöriga. Tortyrskadors konsekvenser för funktionsförmågan lyfts också.

Ett syfte med kursen är att det ska bli tydligare vem som gör vad för människor med flyktbakgrund, och hur bättre samverkan kan underlätta för dem..

Det här kan du förvänta dig

Tvärdisciplinär kunskap som ger förutsättningar för produktiva samverkande insatser för flyktingar som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Kunskap att använda verktyget kulturformuleringsintervjun i DSM-5. Godkänd kurs ger 7,5 hp. 

Föreläsare med bredd

Här finns representanter från sjukvården som är specialiserade på
transkulturella aspekter av hälsa och arbete med traumatiserade barn och vuxna, juridisk expertis inom migrationsrätt, företrädare för socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och civilsamhället och många fler. 

Målgrupp

Medarbetare i primärvård och psykiatri, på socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och SFI med flera

Kursens upplägg

På distans via Zoom.

  • 4-6 oktober (heldagar)
  • 14, 21 och 28 oktober + 11, 18 och 25 november (halvdagar)
  • 2 december (heldag)

Ladda ner pdf med mer info om kursen.

Anmäl dig på KI:s webbplats, skriv ”transkulturell psykiatri” i sökfältet.