Högskolekurs: Transkulturell psykiatri: migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 p

Transkulturellt Centrums högskolekurs är bred och fördjupande med stort fokus på samverkan mellan olika aktörer. Efter avslutad kurs förstår och hanterar du samband mellan traumatiska upplevelser, migration och sjukdom.

Du känner till kulturella variationer i sjukdomsuttryck och har konkreta redskap för att genomföra meningsfulla och personcentrerade möten i mångkulturell miljö. Du har även spetskompetens i barns olika perspektiv i  migrationsprocessen: ensamma barn, barn i familj och barn som anhöriga. Dessutom har du inblick i tortyrskador och dess konsekvenser för funktionsförmågan.

Ett uttalat syfte med kursen är att skapa ökad tydlighet om vem som gör vad för flyktingar och hur samverkan kan underlätta för flyende människor att skapa en framtid i Sverige.

Målgrupper för kursen är vårdpersonal, medarbetare vid socialtjänsten eller på Arbetsförmedlingen, SFI-lärare med flera.

Föreläsare med bredd

Här finns representanter från sjukvården som är specialiserade på
transkulturella aspekter av hälsa och arbete med traumatiserade barn och vuxna, juridisk expertis inom migrationsrätt, företrädare för socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och civilsamhället och många fler. 

Kursens upplägg

På distans via Zoom.

  • 4-6 oktober (heldagar)
  • 14, 21 och 28 oktober + 11, 18 och 25 november (halvdagar)
  • 2 december (heldag)

Ladda ner pdf med mer info om kursen.

Anmäl dig på KI:s webbplats, skriv ”transkulturell psykiatri” i sökfältet.