Dialog ger nyanlända vägar in till vården

För att hitta rätt i vården räcker det inte med skriftlig information. Hälsokommunikatörerna möter nyanlända för att förebygga ohälsa och guida i vården. Artikel om hälsokommunikatörerna i DN tisdag 15/3.

Platsen är SFI, Svenska för invandrare, i Hallonbergen, men språket som talas är arabiska. Den första diskussionsfrågan är öppen: ”Hur skiljer sig sjukvårdssystemet åt i Sverige jämfört med i ditt hemland?” Hälsokommunikatören Susan Sami visar ett stämpelkort från vårdcentralen, och flera deltagare halar fram sina högkostnadskort.