Slutrapport: Hälsokommunikation till afghanska flyktingar

med fokus på ensamkommande barn i Stockholms län

Projektet "Hälsokommunikation till afghanska flyktingar med fokus på ensamkommande barn", syftade till att utveckla hälsokommunikation till afghanska flyktingar, med särskilt fokus på ensamkommande barn och unga vuxna. Insatserna riktade sig till de som hade uppehållstillstånd och de som var asylsökande.

Ladda ner slutrapporten (PDF)