Hälsokommunikation i Märsta

P4 Stockholm träffade vår hälsokommunkatör på en öppen förskola - hon berättade om det hälsofrämjande stöd centret erbjuder barn, gravida och föräldrar med migrationsbakgrund.

I centrets uppdrag ingår överviktsprevention som ska främja hälsosamma vanor och förebygga övervikt och fetma hos barn, gravida och föräldrar med migrationsbakgrund. Stödet består av fyra olika komponenter och är en del av Region Stockholms handlingsprogram mot övervikt och fetma.

Lyssna på inslaget i P4 Stockholm