Hälsokommunikation får nyanlända att må bättre

Nyanlända som får hälsoinformation av Transkulturellt Centrum tar bättre hand om sin motion, sömn och kost.

Nyanlända som får hälsoinformation av Transkulturellt Centrum tar bättre hand om sin motion, sömn och kost. Det visar en utvärdering av projektet ”Hälsokommunikation i samhällsorienteringen i Stockholms län 2015-2016”

Centrum för samhällsorientering ger en utbildning till nyanlända om hur det svenska samhället fungerar. I ett projekt med Transkulturellt Centrum har samhällsorienteringen utökats med föreläsningar om migration och hälsa.

 - Kursen startar med hälsoinformationen eftersom många nyanlända har upplevt svåra händelser och förlorat mycket, en stor del är inte redo att lyssna om demokrati, utbildning eller jobb. Därför börjar vi med att prata om migration och hälsa och hur det kan påverka måendet på kort och lång sikt att vara ny i ett annat land, säger Mohammad Fadel Elsharafi, häl

Peppar deltagarna att söka hjälp

Mohammed och hans kollegor pratar även om hitta rätt i vården, livsstil, psykisk ohälsa, stress och sömn, föräldraskap och egenvård. De försöker att uppmuntra de kursdeltagare som inte mår bra att söka hjälp. 

– Det är en av de största utmaningarna vi har eftersom det i många av de nyanländas hemländer finns ett stigma kring psykisk ohälsa. Vi förklarar vad psykisk ohälsa innebär och de att inte ska skämmas för sitt mående.

Avsnittet om föräldraskap är något som uppskattas av deltagarna.

– Många tycker att den delen är väldigt viktig. På föreläsningen pratar vi om hur relationen mellan föräldrar och barn kan förändras när man precis kommit till Sverige. Föräldrarna har sina värderingar och barnen ska växa upp i ett samhälle som har ett annorlunda synsätt. Det är något vi resonerar kring.

– Ibland finns det också en bild av att myndigheterna här kan omhänderta barnen utan anledning vilket gör många oroliga. Vi förklarar hur systemet fungerar och man verkligen se lättnaden i deras ögon när de förstår att det inte är så.

sokommunikatör på Transkulturellt Centrum.

Utvärderat av Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet har följt och analyserat projektet. Utvärderingen visar att samhällsorienteringen har betydelse för deltagarna när det gäller egenmakt, känsla av delaktighet och inkludering i det svenska samhället.

– De grupper som startade med hälsokursen hade också lättare att ta till sig samhällsinformationen senare i utbildningen. Deltagarna tyckte även att de haft nytta av hälsoinformationen och i sin tur kunnat diskutera den med andra.

Samhällsorienteringen som utökats med ett hälsoblock får också deltagarna att vårda sin hälsa, motion, sömn och mat bättre enligt utvärderingen.

– Genom att fokusera på en mer hälsosam livsstil kan våra kursdeltagare bli bättre på att hantera stress kopplad till vad de upplevt. Det är inte bara heller för deras egen skull, hela samhället vinner på om de mår bättre psykisk och fysiskt och lättare kan arbeta eller studera, säger Mohammad.

Sammarbetet mellan Transkulturellt Centrum och Centrum för samhällsorientering är förlängt och kommer att fortsätta till 2018.