Frukostmöte: Hjälpmedel för givande samtal

5 maj presenterar vi ett färgsprakande hjälpmedel för dig i primärvården som du kan använda i samtal om exempelvis levnadsvanor.

Våra levnadsvanor påverkar hälsan - att få stöd för att kunna göra mer hälsosamma val kan innebära stora vinster för den enskilda individens mående. Det är därför viktigt att hälso- och sjukvården kan lyfta levnadsvanornas betydelse i samtal med både vuxna och barn.

På det här frukostmötet berättar Transkulturellt Centrum och Akademiskt primärvårdscentrum om ett kostnadsfritt material som gör det lättare att ta upp angelägna men kanske känsliga ämnen. Det är anpassat både för dig som vårdpersonal och för dem du möter i ditt arbete. Detssutom finns en version för vuxna och en för barn, tillsammans med handledning.

Materialet är utvecklat inom MI – motiverande samtal (från engelskans Motivational Interviewing), som på ett personcentrerat och evidensbaserat sätt kan hjälpa en person att göra förändringar.

Välkommen till frukostmötet för att lära dig använda materialet och hur du får tillgång till det. 

Plats: Microsoft Teams 
Tid: 5 maj klockan 09.00 – 09.45