Seminarium: Flyktingmigration och globalisering – en utmaning för psykiatrin

Flyktingar har en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa, men sättet att kommunicera psykiatriska symtom kan ibland vara svårtolkade. Det här belyses i ett seminarium som Läkartidningen arrangerar 15 januari.

Det är viktigt att kunna möta dessa personers vårdbehov på ett bra sätt, speciellt med tanke på att 20 procent av vår befolkning nu är utlandsfödda. Seminariet ger dig också aktuell kunskap om den psykiska sjukligheten i dessa grupper, hur god interkulturell kommunikation skapas och om internationella konventioner som ligger till grund för svensk hälso- och sjukvård. 

Hela programmet och anmälan