Finska krigsbarn och ensamkommande flyktingbarn - Vad kan vi lära oss av historien?

På vilket sätt kan vi använda lärdomarna från evakueringen av finska krigsbarn i dagens situation? Vilka krav ställer detta på omgivningen och på samhället? Hur påverkar en traumatisk barndom dig som vuxen? Seminarium 7/3 kl 18.30-20.00 på Finlandsinstitutet.

Under andra världskriget skedde världens hittills största barnförflyttning då nästan 80 000 barn under 14 år evakuerades från Finland till Sverige. Upp till 15 000 av dessa krigsbarn blev kvar i Sverige. Under förra året kom omkring 30 000 barn och unga som ensamkommande flyktingar till Sverige.

Läs mer i programmet i högerkolumnen!