Extrainsatt seminarium med anledning av kriget i Ukraina

Vi tar bland annat upp hur det är att möta människor som kommer direkt från kriget, vilka behov de kan tänkas ha och vilka möjligheter det finns att använda tolk när vi inte talar samma språk. Välkommen online 12 maj.

 • Migrationsverket redogör för läget i Sverige – antal ukrainska flyktigar,  deras rättigheter och möjligheter till boende.
 • Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning om hur arbetet med att ta emot flyktingar enligt massflyktsdirektivet fungerar.
 • Smittskydd Stockholm informerar om vilka provtagningar som bör göras, covid-19-vacinationer och eventuella röntgenundersökningar vid misstänkt TBC.
 • Viktigt att tänka på när det gäller val av språk – ukrainska eller ryska – och användande av tolk.
 • Att möta flyktingar som kommer direkt från kriget – om krisstöd och psykisk ohälsa.
 • Tand-och munhälsa samt tillgång till tandvård skiljer sig mellan Ukraina och Sverige – vad kan tandvården i Region Stockholm erbjuda?

Bland de medverkande

 • Annica Ring, expert från Migrationsverket Region Nord.
 • Personal från hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Personal från Smittskydd Stockholm
 • Stefan Danberg, biträdande chef, Tolk och översättarinstitutet (TÖI) och lektor i tolkning
 • Goran Mijaljica, psykiatriker, Transkulturellt Centrum
 • Carin Klefbom, tandhygienist, Transkulturellt Centrum 


Målgrupp: All personal som möter patienter med migrationsbakgrund
Tid: Torsdag, 12 maj, kl 13:00-16:00
Plats: Microsoft Teams
Sista anmälningsdag: 9 maj

Länk till anmälan